Evaluering af hændelser eller øvelser er en forudsætning for, at man kan rette op på fejl og mangler. En evaluering kan afdække, hvad der fungerede godt under den pågældende hændelse eller øvelse, og hvad der fungerede mindre godt. Det giver viden om, hvad der skal fastholdes og udbredes, og hvad der bør ændres og forbedres.

 

Enhver organisation bør evaluere krisestyringen og den eventuelle operative indsats ved alle større indsatser inden for sit ansvarsområde. Det gælder både egne indsatser og interne øvelser samt organisationens deltagelse i tværgående øvelser arrangeret af andre aktører.

 

Hvad er en beredskabsevaluering?

En beredskabsevaluering er en systematisk proces, hvor der foretages vurderinger af øvelser eller håndteringen af rigtige hændelser, og hvor der reflekteres over proces og udfald. Ved evalueringen ses der tilbage, men sædvanligvis også med fremadrettede intentioner om at generere viden, skabe læring og udvikle praksis.

Sidst opdateret 23. maj, 2022 - Kl. 09.44