Evaluering af hændelser eller øvelser er en forudsætning for, at man kan rette op på fejl og mangler. En evaluering skal afdække, hvad der fungerede godt under den pågældende hændelse eller øvelse, og hvad der fungerede mindre godt. Det giver viden om, hvad der skal fastholdes og udbredes, og hvad der bør ændres.

Enhver organisation bør evaluere krisestyringen og den evt. operative indsats ved alle større indsatser inden for sit ansvarsområde. Alle beredskabsøvelser bør evalueres på samme vis. Det gælder både interne øvelser og organisationens deltagelse i tværgående øvelser arrangeret af andre aktører.

Hvad er en beredskabsevaluering?

En beredskabsmæssig evaluering er en systematisk undersøgelse af indsatsen under en hændelse eller øvelse. Evalueringen har specifik opgaveformulering, dataindsamlingen er målrettet, analysen er fokuseret og indsatsen vurderes ud fra klare kriterier. En kort skriftlig eller mundtlig afrapportering, hvor deltagerne taler om deres erfaringer, kan indgå i en evalueringsproces, men udgør ikke i sig selv en evaluering.

Sidst opdateret 6. juli, 2020 - Kl. 15.21