Kemikalier Peroxid

Eksempler på peroxiddannende kemikalier

Peroxider

Peroxider er en gruppe af kemiske stoffer, der indeholder to indbyrdes forbundne oxygen-atomer. Hydrogenperoxid (brintoverilte) er et eksempel på et simpelt peroxid. Peroxider dannes ved reaktion med luftens oxygen. Den overvejende del af de peroxiddannende kemikalier er brandfarlige væsker.Farlighed

Peroxider er reaktive stoffer. De mest reaktive har i tør tilstand karakter af eksplosivstof. Peroxider dannet i organiske opløsningsmidler opkoncentreres ved fordampning af opløsningsmidlet. Mange peroxider regnes for at være stødfølsomme i tør tilstand.

 

 

 

 

Information om kemiske stoffer

På internettet

 

www.kemikalieberedskab.dk

 

Download app'en "Farlige stoffer"

 

Hent app'en på Google Play

 

Hent app'en på iTunes 

Sidst opdateret 20. juli, 2020 - Kl. 13.14