Det er specielt for denne gruppe, at farlige niveauer af peroxider i kemikalierne kan dannes uden reduktion af volumen, fx ved destillation. Nedenfor vises kendte kemikalier i gruppe A

 

Navn Bruttoformel CAS-nummer

 

Butadiener (væske) C4H6 106-99-0 (1,3-butadien) 
Chlorbutadien C4H5Cl 126-99-8
1,1-Dichlorethylen(Vinylidenchlorid) C2H2Cl2 75-35-4
Diisopropylether*
(Isopropylether)
C6H14O 108-20-3
Divinylacetylen C6H6 31014-03-6
Natriumamid** NaNH2 7782-92-5
Kalium*** K 7440-09-7
Tetrafluorethylen (væske) C2F4 116-14-3

 

*CLP mærkning EUH019 "Kan danne eksplosive peroxider".

 

**Danner natriumperoxid. ***Danner kaliumsuperoxid.

Sidst opdateret 21. juli, 2020 - Kl. 10.43