Gruppe A omfatter kemikalier, hvor der er risiko for dannelse af farlige niveauer af peroxider efter længere tids opbevaring. Det er specielt for denne gruppe, at farlige niveauer af peroxider i de organiske opløsningsmidler kan dannes, uden opkoncentrering af peroxiderne i opløsningsmidlet fx ved fordampning.

Gruppe B omfatter kemikalier, hvor der kun er risiko for dannelse af farlige niveauer af peroxider ved fx destillation eller ved inddampning.

Gruppe C omfatter kemikalier, hvor peroxiddannelse kan starte en varmeudviklende polymerisation.

Der findes ikke en fuldstændig liste over peroxiddannende kemikalier. Der findes andre peroxiddannende kemikalier, som ikke kan placeres i ovennævnte grupper.

Sidst opdateret 21. juli, 2020 - Kl. 10.41