Vejledning om håndtering af eksplosivt affald
Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med Hærens Operative Kommando og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer udarbejdet en vejledning om håndtering af eksplosivt affald. Nedenfor er vist en kopi af det flowchart til risikovurdering for peroxiddannende kemikalier, der findes som bilag 1 i "Vejledning om håndtering af eksplosionsfarligt affald". Vejledningen i pdf-format kan ses her.

 

Bilag 1: Risikovurdering for peroxiddannende kemikalier

Bilag 1

Sidst opdateret 20. juli, 2020 - Kl. 16.22