Er alle peroxiddannende kemikalier lige farlige?
En gennemgang af kendte hændelser med peroxiddannende kemikalier har kun afdækket et eneste eksempel på, at et peroxiddannende kemikalie er eksploderet alene ved håndtering. Denne hændelse skete med diisopropylether, som er et kemikalie i Gruppe A.    Kemisk Beredskab vurderer derfor, at der som udgangspunkt ikke er nogen eksplosionsrisiko ved at håndtere gamle beholdere, der indeholder kemikalier i Gruppe B og Gruppe C.

Kan jeg åbne flasken/beholderen?
Hvis der foreligger data for periodisk kontrol med peroxidindholdet i kemikaliet, kan du åbne beholderen uden problemer. Hvis der er fundet en beholder uden for det periodiske kontrolsystem, kan du her se kriterier for, om det er sikkert at åbne flasken her.
   Bemærk, at Kemisk Beredskab vurderer, at der som udgangspunkt ikke er nogen risiko ved at håndtere - herunder fx at bestemme peroxidindhold i - gamle beholdere, der udelukkende indeholder kemikalier i gruppe B og C. Som eksempler på kemikalier kan nævnes tetrahydrofuran (THF) og diethylether.

Hvorfor anbefaler I at bruge handsker, sikkerhedsbriller og andet sikkerhedsudstyr, hvis der ikke er nogen risiko forbundet med at åbne flasken/beholderen?
Kemisk Beredskab råder altid personer til at bruge det fornødne sikkerhedsudstyr, når der arbejdes med kemikalier. Dette er ikke på grund af eksplosionsrisikoen, men god laboratoriepraksis.

Kan Kemisk Beredskab komme og hente flasken?
Nej. Kemisk Beredskab er rådgiver i spørgsmål vedrørende kemikalier. Hvis der ikke er nogen, der vil teste flaskens indhold for peroxider, så skal det lokale politi kontaktes. Politiet kan så rekvirere Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, som så vil komme og fjerne flasken/kemikaliet. Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste bortskaffer den afhentede beholder med et peroxiddannende kemikalie ved bortsprængning med militært sprængstof.

Hvorfor møder så mange op, når en etherflaske skal fjernes af Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste?
Når Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste rykker ud til opgaver, der involverer håndteringen af eksplosionsfarlige stoffer og genstande, ledsages de af et brandslukningskøretøj og en ambulance, for at ammunitionsrydderne kan beskyttes mod risiko for brand og for at sikre hurtig lægehjælp.

Eksplosionsfarlig eller ej?
Når indehaveren af fx en gammel etherflaske træffer beslutning om, at han eller hun ikke vil håndtere flasken og anmoder om assistance fra Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, bliver etherflasken opfattet som eksplosionsfarligt kemikalieaffald.
   Bemærk således, at det forhold, at Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste bortskaffer en beholder med et peroxiddannende kemikalie, ikke er udtryk for, at beholderen udgør en erkendt eksplosionsrisiko.

Hvorfor gav bortsprængningen af etherflasken en voldsom eksplosion?
Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste bortsprænger beholderen ved hjælp af militært sprængstof. Brugen af dette giver en voldsom sprængning. Det skyldes næppe den hentede beholder med peroxiddannende kemikalie.

Hvorfor vil modtagestationen ikke umiddelbart modtage mine gamle peroxiddannende kemikalier?
De kommunale modtagestationer kan kræve bevise for, at peroxidindholdet i de peroxiddannende kemikalier er under 3.000 ppm. Grunden til dette er, at brandfarlige væsker er farligt gods, og for transport af brandfarlige væsker er der krav om, at peroxidindholdet ikke overstiger 3.000 ppm. Dette krav gør, at modtagestationerne skal kende peroxidindholdet, før at de kan sende kemikalieaffaldet til bortskaffelse på Kommunekemi. Se mere om testmetoder til påvisning af peoxider her.

Jeg er i tvivl om mit kemikalie er farligt, er det i orden at kontakte Kemisk Beredskab?
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe til Kemisk Beredskabs vagtordning, som kan træffes døgnet rundt på 72 85 20 00.

Skal jeg ringe 1·1·2, når jeg finder en beholder med et peroxiddannende kemikalie, som har stået uberørt hen i mange år?
Nej, for der er ikke tale om et akut uheld, når flasken har stået i mange år. Du har god tid til at finde ud af, hvordan du vil håndtere fundet. I mellem tiden kan du spærre af, så flasken ikke håndteres af andre. Herefter skal du kontakte virksomhedens sikkerhedsansvarlige. Du kan finde yderligere vejledning i flow-diagrammet her.

Hvad svarer 3.000 ppm til i mg/L?
3.000 ppm er direkte omregnet lig med 0,3%, som svarer til 3 g/L = 3.000 mg/L.

Gælder reglen med højst 3.000 ppm for alle peroxider?
Nej, reglen gælder for brandfarlige væsker, der danner peroxider. Reglen om de 3.000 ppm omhandler altså ikke peroxider som H2O2 (hydrogenperoxid).

Sidst opdateret 21. juli, 2020 - Kl. 10.36