L. Bretherick "Bretherick’s Handbook of Reactive Chemical Hazards" (7.ed), Butterworth 2007.

L. Bretherick "Control of Peroxidizable Compounds: A Subtractum" J. Chem. Educ. 67(9), 1990, p A230.

G. A. Mirafzal & H. E. Baumgarten "Control of Peroxidizable Compounds: An Addendum". J.Chem.Educ.65(9), 1988, pp A226-A229.

R. J. Kelly "Review of Safety Guidelines for Peroxidizable Organic Chemicals". Chem. Health and Safety sept/oct 1996 pp. 28-36.

H. L. Jackson et al. "Control of Peroxidizable Compounds" J. Chem. Educ. 47(3), 1970, pp A175-A188.

G. Lunn & E. B. Sansone "Destruction of hazardous chemicals in the laboratory" (2. ed). Wiley, 1994.

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 "Bekendtgørelse om affald".

N. V. Steere, "Control of Hazards from Peroxides in Ethers" J. Chem. Educ. 41(8) 1964, pp. A575-A579.

G. M. Eisenberg "Colorimetric determination of Hydrogen Peroxide" i Industrial and Engineering Chemistry 15(5), 1943, pp 327-328.

 

USP Technologies "Hydrogen Peroxide Technical Library"


Kirk Othmer "Encylopedia of Chemical technology" 4.ed., vol.18 p. 230-310 "Peroxides and compounds (organic).

R. Patnaik "A comprehensive Guide to the hazardous properties of chemical substances" (3.ed). Wiley 2007.

M.-A. Armour "Hazardous Laboratory Chemicals Disposal Guide" (3.ed). Lewis Publishers 2003.

Miljøstyrelsen "Ny vejledning til klassificering af farligt affald", 2017.

R.P. Pohanish & S.A.Greene "Guide to chemical incompatabilities" (2. ed). Wiley, 2003.

Sidst opdateret 20. juli, 2020 - Kl. 16.33