Den periodiske kontrol af Kemisk Beredskabs peroxiddannende kemikalier foregår på helårlig basis. Peroxidindholdet i kemikalierne måles kolorimetrisk med titanoxysulfat metoden. Resultaterne er samlet i nedenstående tabel, hvor kemikaliernes alder (indkøbstidspunkt) ligeledes er anført. Kemikalierne har alle været opbevaret mørkt og køligt.

 

Periodisk kontrol af indhold af peroxider. Koncentration i ppm

Stof Gruppe 08-2005 01-2007 01-2010 Indkøbs-år

 

 

Acrylsyre C 0 0 0 <1970
Acrylonitril C 0 0 0 <1969
Amylalkohol B 0 0 0 <1981
Benzylalkohol B 100-350 100-350 350-1.000 1979
2-Butanol B 0 0 0 1992
Cyclohexanol B 0 0 0 1977
Cyclohexen B 100-350 100-350 350 <1989
1,1-Dichlorethylen A,C 10 10 10 1993
Diethylenglycol-dimethylether B 0 0 10-35 1978
Diethylether* B - 0 - ukendt**
4-Methyl-2-pentanol B 0 0 0 <1993
4-Methyl-2-pentanon B 0 0 0 <1993
2-Propanol B 0 10 3,5 1996
Tetrahydrofuran* B - - 10 1993
Tetrahydrofuran* B - - 100-350 2006
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen* B 10-35 10-35 10 1994

 

*CLP mærkning EUH019 "Kan danne eksplosive peroxider". Se øvrige stoffer klassificeret med EUH019 i gruppe A, B og C.

**Kemisk Beredskab har ikke større oplag af diethylether, i stedet hentes mindre portioner hos en ekstern leverandør efter behov.

Konklusion
Der er ikke ved den periodiske kontrol set farlige niveauer af peroxider i de undersøgte peroxiddannende kemikalier efter selv langvarig opbevaring. Kemikalier med peroxidindhold omkring 1.000 ppm kasseres.

Der skal dog altid iagttages påpasselighed i forhold til peroxidindholdet ved anvendelsen af opløsningsmidlerne.

 

Sidst opdateret 21. juli, 2020 - Kl. 10.30