Konvoj fra Beredskabsstyrelsen på vej med brandslukningsudstyr til Sverige, 2018

Beredskabsstyrelsen på vej på indsats. 

Lande verden over rammes desværre fra tid til anden af større natur- og menneskeskabte katastrofer som for eksempel oversvømmelser, jordskælv, skovbrande og epidemier.


Når en katastrofe rammer, er situationen på stedet ofte kaotisk. Der kan være døde og sårede. Indbyggerne i de ramte områder kan mangle tag over hovedet, mad og drikke. Sundhedsvæsnet kan være overvældet. Veje, broer og kommunikationslinjer kan være brudt sammen. Efter større ulykker og katastrofer kan situationen derfor ofte blive uoverskuelig for de ramte landes myndigheder, og international hjælp kan være nødvendig.


Danmark bidrager ofte til hjælpeindsatser efter katastrofer i udlandet, og Beredskabsstyrelsen er en central aktør i forbindelse med dansk katastrofehjælp. Beredskabsstyrelsen er Danmarks kontaktpunkt, når der kommer anmodninger om hjælp til civilbeskyttelse ved katastrofer og kriser i udlandet. Med et døgnbemandet vagtberedskab kan Beredskabsstyrelsen modtage anmodninger 24 timer i døgnet og sende hjælp inden for kort tid.


Oftest udsendes anmodninger om hjælp via internationale organisationer som EU, FN og NATO. Danamarks og Beredskabsstyrelsens katastrofehjælp i udlandet er derfor oftest også koordineret med andre landes og organisationers bidrag gennem netop EU, FN eller NATO. Dansk katastrofehjælp kan dog også gives som direkte bilateral hjælp til det ramte land.


Ved store katastrofer, hvor et større antal statslige og private nødhjælpsaktører fra andre lande rykker ind, er international koordination vigtig, ellers kan hjælpen ligefrem blive en belastning for det ramte land. Koordination er nøglen til effektiv indsats. På den måde sikres det, at så mange menneskeliv som muligt kan reddes.


Hvis katastrofebistanden skal virke effektivt, skal den iværksættes hurtigt. Derfor har Udenrigsministeriet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Røde Kors og danske nødhjælpsorganisationer et stående beredskab. Udenrigsministeriet forvalter midler til humanitært nødhjælpsarbejde.


Beredskabsstyrelsens seneste internationale indsatser

Herunder kan du finde og læse mere om et udpluk af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser.

Sidst opdateret 7. oktober, 2021 - Kl. 11.10