Lejr i Sudan


Baggrund

Væbnet konflikt i den etiopiske delstat Tigray medførte store flygtningestrømme til blandt andet Sudan. FN’s flygtningeorganisation UNHCR vurderede, at der befandt sig 70.000 etiopiske flygtninge i Sudan. 

 

UNHCR-anmodning om støtte

UNHCR overvågede situationen i områderne ved grænsen til Tigray-regionen -  et meget øde område uden mulighed for indkvartering eller tilvejebringelse af basale ressourcer til understøttelse af nødhjælpsarbejdet. På den baggrund anmodede UNHCR IHP (International Humanitarian Partnership) om et bidrag til opstilling af fire lejre i Sudan. Lejrene skulle understøtte arbejdet med at assistere flygtninge fra Etiopien.

 

Nordeuropæisk samarbejde

Beredskabsstyrelsen støttede arbejdet i Sudan som en del af et samlet bidrag fra International Humanitarian Partnership. IHP er et samarbejde mellem beredskabsorganisationer i en række nordeuropæiske lande om at levere fælles støtteindsatser i forbindelse med internationale kriser og katastrofer. Til missionen bidrog partnere fra Danmark, Sverige, Norge, Estland og Luxemburg med enten medarbejdere, materiel eller begge dele.

 

Beredskabsstyrelsens bidrag

Beredskabsstyrelsen bidrog til indsatsen med i alt fire teamledere og fem logistikere samt udstyr til etablering af én af de fire lejre. Lejrene var såkaldte Medium Base Camps (MBC), der hver kunne understøtte 30 nødhjælpsarbejdere med indkvarterings-, kontor- og forplejningsfaciliteter. Styrelsen varetog den operationelle ledelse af missionen.

 

Finansiering

Missionen var finansieret af Udenrigsministeriets fleksible pulje.

 • Områder

  Sudan
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  2020 - 2021
 • Aktuel

  Nej