Sierra Leone

Sierra Leone 2014. 


Lejr og logistikmoduler (Base of Operation moduler)

Når en katastrofe opstår og nødhjælpsarbejdere og eksperter udsendes for at hjælpe. har de ofte behov for kontor- og indkvarteringsfaciliteter i de katastroferamte områder. I den forbindelse kan Beredskabsstyrelsen hjælpe ved at udsende forskellige lejr- og logistikmoduler (Base of Operations moduler), som andre hjælpeorganisationer kan gøre brug af. Modulerne har til formål at skabe de bedst mulige rammer for nødhjælpsarbejderne og øge deres muligheder for at operere i det katastroferamte område, uden at belaste lokalområdets ressourcer. 

 

Lejrmodulerne som Beredskabsstyrelsen råder over, har forskellige logistiske og tekniske faciliteter. Et lejr- og logistikmodul har kapacitet til at indkvartere mellem 60 og 100 mand, og fungerer som en selvforsynde landsby med indkvarteringsfaciliteter, rent drikkevand, toiletter, bad og køkken. Da lejren er en selvforsynende enhed, er det muligt at placere den i afsidesliggende områder med begrænset infrastruktur. Frivillige fra Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje er uddannet til at opstille og etablere modulerne. Når faciliteterne står klar, kan Beredskabsstyrelsen enten selv stå for driften eller overlade den til en anden nødhjælpsorganisation eller de lokale myndigheder.

 

Tre koncepter

Beredskabsstyrelsens lejr og logistikmoduler (Base of Operations moduler) består af følgende tre forskellige basis koncepter:: 

 

Light Base Camp

Let udstyr bestående af telte til indkvarterings- og kontorfaciliteter, suppleret af soveposer, feltsenge, feltkøkken udstyr, simple toilet- og badefaciliteter, små generatorer og solpaneler. Light Base Camp konceptet er passende til kortere missioner på op til 12 uger. Det kan udsendes indenfor få timer, da udstyret er let og designet til at blive transporteret som ekstra bagage på kommercielle fly.  

 

Heavy Base Camp 

Konceptet består af indkvarteringsfaciliteter til op mod 100 personer i opvarmede eller nedkølede telte, et industrikøkken samt vand- og sanitetsforsyning. Heavy Base Camp løsningen kan suppleres med kontor, møde- og koordineringsfaciliteter samt integreret V-SAT forbindelse. Heavy Base Camp konceptet består af tungt udstyr, der skal transporteres via lastbil eller fragtfly, og er passende til længere missioner på op til 12 måneder. 

 

Prefabs 

Prefabs er prækonstruerede huse, som samles på stedet. De er designet til at blive samlet ved hjælp af simpelt værktøj, og kan opstilles inden for et par dage. Prefabs kan benyttes som en mere langsigtet løsning, da leve- og arbejdsstandarden er højere end ved brug af Heavy Base Camp, men de to moduler kan også bruges i samspil. 

 

Understøttende moduler

Til at understøtte de tekniske behov på internationale missioner, har Beredskabsstyrelsen i samarbejde med FN og EU udviklet modulerne TAST (Technical Assistance and Support Team) og ICT (Information and Communication Technology). ICT-modulet består af computere, satellittelefoner og andet kommunikationsudstyr, og det udsendes som regel i forbindelse med FN-missioner. Sammen med udstyret udsendes ofte tre ICT-specialister, der skal støtte katastrofeeksperterne i området. TAST-modulet er udviklet til at støtte EU-ekspertmissioner, og består foruden et ICT-modul af indkvarteringsfaciliteter. Læs mere om disse moduler via boksene herunder.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 09.56