TRIPLEX øvelse 2013


Hvis et større antal statslige og private nødhjælpsaktører rykker ukoordineret ind hver for sig for at yde katastrofebistand, kan situationen let blive uoverskuelig, og det, som var ment som en hjælp, kan ende med at blive en byrde for det kriseramte land. For at sikre en hurtig og effektiv katastrofebistand, er det derfor afgørende med en høj grad af koordination mellem de forskellige aktører. Derfor er den hjælp, som Danmark og andre lande yder ved katastrofer rundt omkring i verden, oftest koordineret gennem forskellige internationale organisationer som for eksempel FN og EU.

 

Beredskabsstyrelsen er Danmarks kontaktpunkt for udenlandske anmodninger om international bistand, der kommer gennem organisationer som FN, EU, NATO og andre internationale organisationer, som eksempelvis The International Humanitarian Partnership. Det et Beredskabsstyrelsen som modtager anmodningen om hjælp, og som vurder, hvorvidt Danmark kan stille med det materiel eller personel, som et land efterspørger i en given situation.

En stor del af de danske bidrag sker gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme og UNDAC, som er FN’s enhed for katastrofevurdering og koordinering. I Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje indgår eksperter, som er særligt uddannet i at varetage opgaver i både FN's og EU's katastrofesamarbejde.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 09.56