De Vestindiske øer, hvor Beredskabsstyrelsen hjalp til med genopbygningen.

De Vestindiske øer, hvor Beredskabsstyrelsen hjalp til med genopbygningen. 

Reparation og genopbygning
Beredskabsstyrelsens såkaldte 'Refurbishment' modul har fokus på reparation og genopbygning af samfundsvigtig infrastruktur efter en katastrofe. Et team, der udsendes på sådan en mission, består ofte af elektrikere, mekanikere, rednings- og logistikspecialister. Når teamet udsendes, medbringer de blandt andet mindre generatorer, som sikrer, at det kan være selvforsynet. Deres formål er at få den vigtigste infrastruktur op og køre, så andre aktører samt de lokale, kan udføre deres arbejde effektivt.

Brandslukning
Beredskabsstyrelsen har et 'Ground Forest Firefighting' modul (GFFF-V), som er et brandslukningsmodul målrettet slukning af skovbrande. Modulet er justerbart, således at det kan imødekomme de specifikke behov, som det pågældende land har brug for. GFFF-V modulet blev oprettet på baggrund af de voldsomme skovbrande, som hærgede i Sverige samt Australien, og det blev vurderet, at brande som disse ville forekomme igen. Det er en kapacitet, hvor Beredskabsstyrelsens indsatshold kan fungere som selvforsynede og stå klar med transport og brandslukningsudstyr indenfor kort tid. Modulet udgøres blandt andet af busser, trucks, ATV’er, påhængsvogne samt slanger, trykluftsapparater, vandkanoner, skovle, droner og kædesave. Det udsendte personel består blandt andet af teamledere, operations-officerer samt sektions-ledere og enhedsledere til styring af de mange menige brandfolk. Personellet, som udsendes med et sådant brandslukningsmodel, er uddanned brandfolk og trænet i førstehjælp.

Vandpumpning
Beredsskabstyrelsen råder over et vandpumpningsmodul kaldet 'High Capacity Pumping' (HCP). Modulet er fokuseret mod lænsepumpning. Det anvendes oftest i Danmark, men kan også udsendes til indsættelse internationalt. LPMP 15.000 l/min. er en motordrevet lænsepumpe til anvendelse for større pumpeopgaver. Modulet kan indsættes selvstændigt til lænseopgaver i forbindelse med for eksempel tøbrud, skybrud, stormflod og lignende. Hovedopgaven vil være til pumpning af vand, og herunder også forurenet overfladevand/spildevand og saltvand. Kapaciteten er op til 15.000 liter per minut.

Redning
Beredskabsstyrelsen råder over et eftersøgnings- og redningshold kaldet 'Urban Search and Rescue' (USAR), som kan udsendes til katastrofer, hvor der hurtigt skal iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende. USAR-holdet kan koordinere og bedømme en katastrofesituation samt foretage eftersøgning og redning af levende personer, som er begravet under murbrokker efter eksempelvis jordskælv, eksplosioner eller jordskred.

Et USAR-hold består af 75-95 personer samt 8 redningshunde. Holdet kan være operationelt i det katastroferamte land indenfor 48 timer efter katastrofen, og det kan arbejde 24 timer i døgnet i mindst 10 dage. Holdet har desuden kapacitet til at være selvforsynende i op til 10 dage, således at yderligere pres på det katastroferamte land mindskes.

Oversvømmelsessikring
Beredskabsstyrelsens 'Flood Containment' model anvendes ved voldsomme storme og kraftige regnskyl. Modulet kan både indsættes i Danmark og  internationalt.
Flood Containment modulet består af både udstyr som blandt andet sandsække, mobile dæmninger, kommunikationsudstyr og køretøjer samt
personel i form af redningsspecialister særligt trænet i at operere modulet.
Formålet med indsættelsen er at sikre bygninger eller bygge barrier for at forhindre oversvømmelser, som kan lede til større konsekvenser for befolkningen.
Flood containment kan udsendes inden for blot 12 timer, og det kan være selvforsynende i 10 dage. 

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.19