BRS udsendte til Sudan

 

Personelpuljen indeholder mange forskellige kompetenceprofiler og består blandt andet af ansatte i Beredskabsstyrelsen, tidligere værnepligtige, frivillige fra det statslige og kommunale beredskab, samt civile fra forskellige faggrupper, hvis kompetencer er særlig relevante for beredskabsstyrelsens internationale opgave varetagelse. Det kan eksempelvis være læger, sygeplejersker, håndværkere og bygningsingeniører, som der ofte er behov for i forbindelse med Beredskabsstyrelsens internationale indsatser.

 

Som medlem af Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje forventes det, at man deltager i forskellige missionsforberedende kurser og øvelser.  Kurserne, der blandt andet har fokus på internationale organisationer og international sikkerhed, skal forberede medlemmerne på at indgå i internationale arbejdsmiljøer og sørge for, at puljemedlemmerne kan tage vare på egen sikkerhed og sundhed, når de udsendes med Beredskabsstyrelsen.

 

Derudover forventes medlemmer af puljen at deltage i kompetencegivende kurser, der skal sikre at de kan varetage forskellige funktioner på en international mission. Det kan eksempelvis være en specifik funktion i et ekspert-team, i et indsatsmodul eller i en stab, som kræver særlige kompetencer.

 

Beredskabsstyrelsen er, i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, i færd med at udvide sin internationale personelpulje med sundhedspersoner, der kan udsendes til internationale sundhedskriser. Læse mere om sundhedsfaglige udsendelser via boksen herunder. 

Sidst opdateret 19. maj, 2021 - Kl. 14.51