Uddannelsen er modulopbygget og består af en central del og en decentral del.

Den centrale del består af kurset Holdleder Fælles del, der tager udgangspunkt i føring, teknik, taktik og sikkerhed.

Den decentrale del tilpasser det enkelte kommunale redningsberedskab efter eget behov.

Du kan læse mere om forslag til uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner for de to fagområder her.

Det er muligt for beredskabsenheden at ansøge om enhedstimebetaling for op til 37 timer for den decentrale del. Det forudsættes, at læringsplaner er godkendt af Strategisk Uddannelse og Pædagogik (SUP).

Ansøgning om optagelse på Holdleder Fælles del skal ske via Plan2Learn. Der ydes normal refusion for frivillige efter gældende takst. 

Forudsætningen for at kunne fungere som holdleder for et indsatshold, der varetager opgaver som modsvarer indholdet af lektionerne 11-12-14-15 og 16 i STS uddannelsen på manuelt niveau, er at have gennemført uddannelsen Holdleder Brand.

Sidst opdateret 11. september, 2020 - Kl. 11.08