Indsatsuddannelsen


For at blive brandmand skal man gennemføre Indsatsuddannelsen. Uddannelsen er grundlæggende og praktisk uddannelse inden for emnerne brand, redning, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) og håndtering af tilskadekomne.

Uddannelsen er målrettet de grundlæggende opgaver på manuelt niveau, som en brandmand skal kunne udføre på et skadested. Det omfatter fagområdet Redningsberedskabets Indsats-, Overgangs- og Vedligeholdelsesuddannelse, som gennemføres i kommunerne i overensstemmelse med uddannelsesplanerne fra Beredskabsstyrelsen.


Fagområdet omfatter følgende uddannelser:

Grunduddannelse Indsats

Funktionsuddannelse Indsats

 
Vedligeholdelsesuddannelser

Vedligeholdelsesuddannelse er en årligt tilbagevendende obligatorisk uddannelse, som skal gennemføres for at bevare kompetencen for at kunne virke som brandmand.  

 

Forudsætninger for at deltage i uddannelserne

Ansatte og frivilliges egnethed til at deltage i en af redningsberedskabets uddannelser vurderes som udgangspunkt af deres arbejdsgiver. Der kan dog også være forskellige, mere formelle, deltagerforudsætninger forbundet med deltagelse i redningsberedskabets uddannelser.

 

Deltagerforudsætninger

Forudsætningerne for at deltage i redningsberedskabets uddannelser fremgår af uddannelsesplanerne. Den mest almindelige forudsætning er, at man forud har gennemgået og bestået andre af redningsberedskabets uddannelser.

 

Tests og helbredsundersøgelser

Visse uddannelser i redningsberedskabet kræver, at deltagerne har en vis fysisk og psykisk formåenhed, hvorfor der bør stilles krav til deltagernes helbred.

Den ansvarlige udbyder af uddannelsen skal vurdere den enkelte deltagers egnethed til at gennemføre uddannelsen og efterfølgende til at virke i redningsberedskabet. Dette kan blandt andet sikres gennem tests og helbredsundersøgelser.

 

Prøven til Indsatsuddannelsen

For at kunne virke som brandmand skal du bestå den afsluttende prøve med et tilfredsstillende resultat. Her kan du læse om prøven og se de spørgsmål som indgår i prøven:  

Prøven til Indsatsuddannelsen består af tre overordnede dele:

 

Del A: En praktisk opgave
Del B: En praktisk eller teoretisk opgave
Del C: En teoretisk prøve bestående af 12 mundtlige spørgsmål  


Til prøven deltager også en censor som er udpeget af Beredskabsstyrelsen. Læs mere om prøverne via links om følgende:

 

Vejledning i  gennemførelsen af prøver.pdf
Prøve til certificering (A- og B-spørgsmål) 2017        
Mulige C-spørgsmål til prøven 2017

 

Uddannelsesplaner for fagområdet indsats gældende fra april 2017

Forudsætningen for at påbegynde grunduddannelsen er gennemført førstehjælpsuddannelse á 12 timers varighed i regi af af Dansk Førstehjælpsråd.

Deltageren skal have gennemført de fire førstehjælpsmoduler: Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved sygdomme eller det fra 2015 nye førstehjælpsmodul 'Førstehjælpere med særligt ansvar'.

I de gældende uddannelsesplaner indføres en ny læringsforståelse i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsen. Her lægges der bl.a. vægt på, at deltagerne arbejder med egne udviklings- og læringspunkter, øver og træner egne færdigheder og styrker deres teoretiske grundviden.

 

Uddannelsesplanerne beskriver:

- Uddannelsens formål, mål og indhold
- Krav til deltagere
- Evt. særlige bestemmelser
- Evt. vejledende skemaer eller vejledende læreplaner
- Evt. forslag til relevant læsning 


Se uddannelsesplanerne:

Grunduddannelse Indsats 2017
Funktionsuddannelse Indsats 2017

 

Sidst opdateret 7. september, 2020 - Kl. 09.21