Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til understøttelse af en målrettet og forsvarlig anvendelse af holdledere som tekniske ledere.

Vejledningen stiller viden og metoder til rådighed, der kan understøtte de lokale vurderinger og overvejelser med hensyn til opgaver, kompetenceniveau og uddannelse.

Formålet er at skabe bedre sammenhæng mellem type-situationer, nødvendige kompetencer og planer for uddannelse og anvendelse af holdlederen som teknisk leder.

Metodik og værktøjer kan indgå i kommunernes arbejde med den risikobaserede dimensionering.

Vejledningen omfatter bl.a. følgende emner:

 

• Teknisk ledelse: grundlag og opgaver 
• Lederens vilkår: opgavekompleksitet og krav til lederens kompetencer 
• Redningsberedskabets uddannelse: holdledere og indsatsledere 
• Praksiserfaringer med anvendelse af holdleder som teknisk leder 
• Scenarieanalyser 
• Perspektivering: planlæggerens opmærksomhedspunkter
• Procesbeskrivelse for analyse af et indsatsforløb

 

Til vejledningen knytter sig et uddybende bilagsmateriale i form af en akademisk artikel om vilkår for ledelse med referencer til international og dansk forskning, modeller for analyse af opgavekompleksitet og udfordringer af lederens kompetencer, samt to case-beskrivelser med tre scenarier for varetagelsen af den tekniske ledelse.

Sidst opdateret 22. oktober, 2020 - Kl. 10.54