Foto fra vandrens indsats i Mozambique 2019

Flere aktører i spil under international indsats. 

Beredskabsstyrelsen deltager i en række internationale samarbejder, hvoraf mange er forankret under internationale organisationer som EU, FN og NATO, i et nordisk beredskabssamarbejde og i regi af Østersørådet samt i mere regionale samarbejdsfora såsom det nordeuropæiske International Humanitarian Partnership.


Det internationale samarbejde sker både i form af operativt samarbejde og koordination i forbindelse med aktuelle internationale katastrofer og med henblik på fastlæggelse af fælles politikker, udvikling af fælles standarder og operative procedurer samt løbende videns- og informationsdeling.


I EU er beredskabssamarbejdet koncentreret omkring den europæiske civilbeskyttelsesmekanisme, hvorigennem EU-landene og flere af EU’s nabolande samarbejder om eksempelvis forebyggelse, beredskabskapaciteter, uddannelse og øvelser, koordinerede indsatser både i og udenfor Europa, erfaringsopsamling med mere. Et af elementerne i samarbejdet er udvikling og opretholdelse af fælles kapacitetspuljer.


Styrelsen har samarbejdsaftaler med en række FN-organisationer, der gør det muligt at samarbejde om træning og udviklingsopgaver, men også at bistå på en fleksibel og agil måde i forbindelse med internationale katastrofer og kriser.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om både EU- og FN-samarbejdet samt en række af de andre internationale samarbejder, som Beredskabsstyrelsen indgår i via menuen til højre.

Internationale samarbejdsfora

I regi af EU har man et tæt samarbejde om civilbeskyttelse og katastrofe bistand. 

Læs mere om EU

Beredskabsstyrelsen har et tæt samarbejde med en række FN organisationer. 

Læs mere om FN

International Humanitarian Partnership (IHP) er et uformelt humanitært samarbejde mellem en række statslige beredskabsorganisationer i Europa. 

Læs mere om IHP

Der eksisterer i regi af NATO samarbejde om civil beredskabsplanlægning og katastrofebistand.

Læs mere om NATO

De nordiske lande arbejder tæt sammen om beredskab. 

Læs mere om det nordiske samarbejde

Landene omkring Østersøen samarbejder om beredskab. 

Læs mere her

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 09.54