Etiopien, base-camp

Etiopien 2011. 

Samarbejde med FN-systemet
Beredskabsstyrelsen er blandt andet det danske kontaktpunkt for anmodninger om katastrofebistand gennem FN-systemet.
FN-organisationerne har også en vigtig rolle i arbejdet med udarbejdelse af standarder, procedurer, koncepter og principper til anvendelse i forbindelse med internationale hjælpeindsatser. Dette store arbejde gøres for at være bedst muligt forberedt på kommende kriser og katastrofer og for at optimere katastrofeindsatserne. Beredskabsstyrelsen deltager løbende i dette arbejde.

Samarbejdsaftaler med FN-organisationer
Beredskabsstyrelsen har formelle samarbejdsaftaler med de FN-organisationerne OCHA (Office of the Coordination of Humanitarian Affairs), WFP (World Food Programme), WHO (World Health Organisation), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) og UNICEF (United Nations Children's Fund). Beredskabsstyrelsen samarbejdser også med FN-organisationen IOM (International Organization for Migration) og med INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group).
Aftalerne er med til at sikre hurtigere og lettere samarbejde, når FN-organisationerne i forbindelse med kriser og katastrofer med kort varsel anmoder Beredskabsstyrelsen om at bidrage med for eksempel lejrfaciliteter til nødhjælpsarbejdere, medicinske faciliteter, vandrensningsanlæg og lignende.

Danske UNDAC-eksperter
UNDAC-systemet (United Nations Disaster Assessment and Coordination) er en del af det internationale samfunds beredskab til pludseligt opståede nødsituationer. UNDAC skal hjælpe FN og regeringer i katastroferamte lande med dels at få et overblik over omfanget af en pludseligt opstået nødsituation i den allerførste fase og dels at koordinere international nødhjælp i katastroferamte områder.
UNDAC-hold kan udsendes med kort varsel (12-48 timer) hvor som helst i verden. UNDAC-hold bliver indsat på anmodning fra FN’s særlige udsending eller den humanitære koordinator i det katastroferamte land og/eller den berørte regering. Danmark og Beredskabsstyrelsen har en række eksperter, der er medlem af UNDAC-systemet og trænet til at tage på UNDAC-missioner. Alle danske UNDAC-missioner finansieres af Udenrigsministeriet.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om FN-organisationernes arbejde på deres respektive hjemmesider. Se eksempelvis OCHA’s hjemmeside og WFP’s hjemmeside.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.20