Haga-samarbejdet og ministermøder

De nordiske ministre med ansvar for beredskabet mødes hvert år for at styrke samarbejdet inden for en række områder, der har betydning for beredskabet i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark.

 

Det styrkede nordiske samarbejde udspringer oprindeligt af Haga-erklæringen fra april 2009 vedtaget på Haga Slott udenfor Stockholm. På et ministermøde i juni 2013 blev Haga II-erklæringen tiltrådt, som er en yderligere styrkelse af det nordiske samarbejde på beredskabsområdet, hvor der arbejdes mod en vision om ”et robust Norden uden grænser”.

 

Beredskabsstyrelsen arbejder sammen med beredskabsmyndighederne fra de øvrige nordiske lande på at videreudvikle muligheden for gensidig assistance bl.a. i overensstemmelse med den nordiske solidaritetserklæring fra 2011.

 

Nordiske generaldirektørmøder

De nordiske beredskabsmyndigheders direktører mødes mindst én gang årligt for at drøfte sager af fælles nordisk karakter. Værtsland skifter fra gang til gang.

 

På et møde i København i februar 2020 vedtog de nordiske beredskabsdirektører København-erklæringen om et tættere nordisk beredskabssamarbejde. Som eksempler på mere konkrete indsatsområder for samarbejdet kan nævnes deling af taktikker og procedurer, fælles procedurer for at tage imod nordisk støtte og yderligere koordination af nordiske bidrag til internationale indsatser i ramme af EU, FN m.fl.

Vil du vide mere?

Haga-erklæringen
Haga-erklæringen II
København-erklæringen

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.21