CBSS logo


Civilbeskyttelsessamarbejde i regi af Østersørådet

Hovedmålet er at binde Østersø-regionen sammen i et stadig tættere samarbejde mellem alle Østersølandene via tre langsigtede prioritetsområder. Civilbeskyttelsessamarbejdet indgår under ”Safe and Secure Region”, hvor specialiserede netværk dækkes af forskellige danske sektormyndigheder, ligesom en række projekter gennemføres under EU’s Østersø-strategi.
Beredskabsstyrelsen deltager i netværket vedrørende civilbeskyttelse, som er et forum for udveksling af erfaringer og ”best practices” i regionen. Netværket har blandt andet haft et særligt fokus på brandforebyggelse og på vurdering af effektmåling i relation til forebyggelsestiltag. Endvidere deltager styrelsen i ”Expert Group on Nuclear and Radiation Safety”, som har udviklet det faglige netværk inden for nuklear og radiologisk sikkerhed i Østersøregionen.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere på Østersørådets hjemmeside.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.21