NATO logo

Civilt beredskabssamarbejde i NATO
 
Civil beredskabsplanlægning er et nationalt anliggende, men det kan være vanskeligt for ét land alene at skulle beskæftige sig med større hændelser.
Formålet med den civile beredskabsplanlægning i NATO er at indsamle, udvikle og dele nye metoder til at arbejde med beredskabsplanlægning.
Herudover er der etableret et euroatlantisk katastroferespons- og koordinationscenter (EADRCC) i NATO-regi.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om NATO’s civile beredskabssamarbejde på NATO’s hjemmeside.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.20