Billede af atomkraftværk

Foto: Colourbox

Formål med dilemmaøvelser

Formålet med en dilemmaøvelse er at reflektere over og diskutere opgaver, roller og ansvar i forbindelse med håndteringen af ekstraordinære hændelser. Ved en dilemmaøvelse forholder deltagerne sig til de vanskeligheder og udfordringer, som hændelsen afstedkommer, og hvordan de ville forholde sig til disse, hvis det var en rigtig hændelse.

 

Forskellige hændelser

Dilemmaøvelserne tager udgangspunkt i forskellige hændelser:

  • Nuklear ulykke
  • Pandemisk influenza
  • Forhøjet vandstand og stormflod
  • Skybrud og kraftig regn
  • Cybersikkerhed

Øvelserne er udarbejdet på en sådan måde, at de i en lettere tilpasset form kan anvendes af en bred kreds af offentlige organisationer, men også private virksomheder.

 

Metode

Dilemmaøvelser kan bruges til at sætte fokus på konkrete problemstillinger, afveje udfordringer og drøfte alternative fremgangsmåder i håndteringen af ekstraordinære hændelser. Fokus er rettet mod at diskutere, hvordan en konkret opgave kan løses, af hvem og under hvilke omstændigheder. Under øvelsen kan deltagerne bidrage bredt til løsningen af dilemmaerne - også i forhold til det, som ligger uden for deres daglige opgaveområde.

 

De enkelte øvelser kan gennemføres på omkring to timer. 

 

Klar-til-brug dilemmaøvelserne består af:

  • En vejledning i brug af øvelseskonceptet
  • En PowerPoint præsentation til brug for facilitatoren under gennemførelsen af øvelsen

 

All dokumenter findes ved at følge de relevante links nederst på siden. 

Sidst opdateret 15. september, 2020 - Kl. 15.41