Personel uddannelse.

Lederuddannelse beredskabsstyrelsen.  

Det personel, som Beredskabsstyrelsen udsender til katastroferamte lande, består næsten udelukkende af ansatte og frivillige, som er tilmeldt Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje.

For at indgå i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje, og når man skal udsendes internationalt, er det ikke nok at være ekspert på sit faglige område. Man skal også være godt forberedt på det at virke i et internationalt miljø. Man skal f.eks. kende til de internationale organisationer og samarbejdsstrukturer, man skal kunne arbejde i et multikulturelt miljø, og så skal man kunne tage vare på sin egen sundhed og sikkerhed.

Alt efter hvilken funktion man skal varetage på en international mission, kan der også være behov for andre færdigheder. Man skal måske kunne varetage en specifik funktion i et dansk eller internationalt ekspertteam, i et modul eller i en stab. Måske har man brug for særlige ledelses- eller forhandlingsmæssige kompetencer.


En del af den nødvendige kompetenceudvikling sker gennem missionsforberedende kurser og øvelser udbudt enten internt i Beredskabsstyrelsen eller eksternt af eksempelvis EU og FN.

Vil du vide mere?
Du kan få indblik i nogle af mulighederne for at deltage i forskellige former for missionsforberedende og anden international kompetenceudvikling via menuen til højre.

Kompetence-udvikling

Med henblik på at forberede personel på udsendelse til internationale missioner har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en række egne missionsforberedende kurser.

Læs mere om BRS' missionsforberedende kurser her

Her kan du læse om uddannelse i regi af EU's beredskabssamarbejde. 

Læs mere her

Her kan du læse om et program for erfaringsudveksling med europæiske beredskabskollegaer. 

Læs mere her

Her kan du finde links til relevante online kurser og litteratur. 

Læs mere her

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 09.54