Redningsspecialisten har, foruden uddannelsesforløbet, en operativ vagtforpligtigelse sideløbende med de 9 måneders uddannelse. I denne periode indgår den værnepligtige som en aktiv del af det statslige overbygningsberedskab med det formål at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger.

Redningsspecialistuddannelsen udbydes ved de operative afdelinger, der beskæftiger sig med værnepligtsuddannelsen:


• Beredskabsstyrelsen Sjælland – Næstved
• Beredskabsstyrelsen Bornholm – Allinge
• Beredskabsstyrelsen Sydjylland – Haderslev
• Beredskabsstyrelsen Midtjylland – Herning
• Beredskabsstyrelsen Nordjylland - Thisted

 

Du kan finde mere information om værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen via linket:
karriere.forsvaret.dk/uddannelse/interne-uddannelser/redningsspecialst-beredskabsstyrelsen

Sidst opdateret 15. september, 2020 - Kl. 12.48