Frivillige

Frivillige i gang med afstivninger.

 

Beredskabsstyrelsen råder over omkring 500 frivillige, hvoraf mange er tidligere værnepligtige. De frivillige indgår på lige vilkår som de øvrige ansatte i beredskabscentrenes døgnberedskab. De frivillige anvendes endvidere til løsning af planlagte assistance- og beredskabsopgaver.

 

Frivillige i det statslige redningsberedskab er tilknyttet et af Beredskabsstyrelsens seks beredskabscentre:
• Beredskabsstyrelsen Nordjylland (Thisted)
• Beredskabsstyrelsen Midtjylland (Herning)
• Beredskabsstyrelsen Sydjylland (Haderslev)
• Beredskabsstyrelsen Sjælland (Næstved)
• Beredskabsstyrelsen Hovedstaden (Hedehusene) 
• Beredskabsstyrelsen Bornholm (Allinge)

For at blive frivillig ved et af Beredskabsstyrelsens fem centre med værnepligtige kræves det som udgangspunkt, at man har aftjent sin værnepligt ved Beredskabsstyrelsen.

Ansatte og frivillige i de kommunale redningsberedskaber kan også blive tilknyttet Beredskabsstyrelsens beredskabscentre som frivillige.

Der kræves ingen forudgående beredskabsfaglige forudsætninger for at blive frivillig ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden. Derimod skal man bl.a. kunne opfylde visse fysiske og psykiske krav. Se mere på www.blivfrivillig.dk.

Som frivillig ved Beredskabstyrelsne Hovedstaden deltager man i centrets døgnberedskab. En del af de frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er uddannet redningsspecialister. 

 

Sidst opdateret 31. juli, 2020 - Kl. 11.05