Værnepligtige slukker storbrand

Værnepligtige på indsats.

Efter endt uddannelse kan den værnepligtige kalde sig redningsspecialist.
 
Redningsspecialistuddannelsen er opbygget som en uddannelse i to niveauer. Det første grundlæggende niveau svarer til de kommunale uddannelser til brandmand med supplement af en befolkningsuddannelse i forebyggelse. Det andet niveau indeholder specialuddannelserne, der er rettet imod løsningen af det statslige redningsberedskabs opgaver. Uddannelsen inden for de to niveauer gennemføres parallelt de første tre måneder, hvorefter der alene uddannes i  specialuddan-nelserne, der hører til det statslige redningsberedskab.

Det grundlæggende uddannelsesniveau består af:

- Grund- og funktionsuddannelse Indsats (brandmandsuddannelsen)
- En forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse

Uddannelserne sætter den værnepligtige i stand til at kunne virke som brandmand under under værnepligten og bagefter i et kommunalt redningsberedskab, brandvæsen eller Falck.

Det videregående niveau med den statslige specialuddannelse består af:
- National USAR-uddannelse
- CBRN-uddannelse
- Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand
- Katastrofeførstehjælpsuddannelse
- Udrykningstræning og øvelser
- Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand
- Stabsvirke og kummunikationsuddannelse
- Specialberedskabsuddannelse
- Chaufføruddannelse
- Samfundets beredskab
- Internationale operationer
- Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige
- Teknisk arbejdsleder
- Operativ beredskabsvagt
- Materielservice og retablering
- Idræt
- Organisation og samarbejde

Den statslige specialuddannelse sætter redningsspecialisten i stand til at løse de alsidige, specialiserede og store redningsberedskabsmæssige opgaver, som Beredskabsstyrelsen løser med sin døgnberedskab på de fem statslige beredskabscentre rundt om i landet. 

Ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er en del af de frivillige uddannet som redningsspecialister. 

Sidst opdateret 3. januar, 2024 - Kl. 12.43