Røgdykker

Illustration: Beredskabsstyrelsen.

Projektet ’Fra udredning til praksis: Forebyggelse af arbejdsulykker hos brandfolk’ har til formål at kortlægge arbejdsulykker hos brandfolk under indsats, uddannelse og øvelse og at identificere risikofaktorer og mulige forebyggende tiltag. Nærværende rapport er resultatet af projektets første fase, der kortlægger arbejdsulykker i redningsberedskabet og identificerer risikofaktorer.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og organiseret med en bredt forankret styregruppe med deltagelse af repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber, Falck A/S, Brancheudvalget for brand og redning under BAU Transport og Engros, Kommunernes Landsforening, Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø og Beredskabsstyrelsen.

Ud over styregruppen bidrager følgende aktører til projektet: en interessentgruppe bestående af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupper fra henholdsvis de kommunale redningsberedskaber, Falck og Beredskabsstyrelsen samt repræsentanter fra de relevante faglige organisationer (særligt i fase 2) og en videnskabelig referencegruppe bestående af to forskere med arbejdsmiljøviden.

Se nærmere om projektets delrapport 2


Herudover er projektet løbende drøftet med brandfolk med operativ erfaring (menige, holdledere, indsatsledere).

Projektet er nærmere beskrevet HER

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    9. december, 2021

Hent publikation