Røgdykker

Illustration: Beredskabsstytrelsen

Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet projektet, der blev iværksat i foråret 2019 og afsluttet i foråret 2022.

Formålet har være at kortlægge arbejdsulykkerne og identificere risikofaktorer. Gennem en inddragende proces har bl.a. arbejdsmiljøorganisationerne og de faglige organisationer bidraget med viden om aktuelle arbejdsulykker og risici, og der er foretaget afprøvninger og observation studier af mulige forebyggende tiltag.

Projektet undersøger arbejdsulykker hos brandfolk (fast- og deltidsansatte, frivillige), værnepligtige og redningsspecialister, som er ansat i de kommunale redningsberedskaber, Falck og Beredskabsstyrelsen.

Første fase (delrapport 1) består af en kortlægning af anmeldte og lokalt registrerede arbejdsulykker og nærved hændelser for at identificere, hvor, hvornår og under hvilke trin ved indsatser, uddannelse og øvelser arbejdsulykkerne sker. Der er set på:

 • Lovpligtige og frivillige registreringer af arbejdsulykker og nærved-hændelser til Arbejdstilsynet i perioden 2008-2018
 • Arbejdsgivernes lokale registreringer af arbejdsulykker og nærved-hændelser i perioden 2016-2018
 • Stamdata og udrykningsdata fra ODIN i perioden 2008-2018


Se nærmere om delrapport 1


Anden fase (delrapport 2) tager afsæt i delrapport 1’s kortlægning og identifikation af risikofaktorer og identificerer mulige forebyggende tiltag, som er afprøvet og observeret under indsatslignende forhold. På den baggrund er der udarbejdet fokusområder indenfor:

 • Operative fokusområder
 • Uddannelses- og øvelsesrelaterede fokusområder
 • Organisatoriske fokusområder


Se nærmere om delrapport 2


Projektet belyser generelle årsager til arbejdsulykker i redningsberedskaberne og giver således en bredere forståelse af arbejdsulykkerne. De to delrapporter kan derfor bidrage til at kvalificere lokale beslutninger eller prioriteringer i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet.


Projektets organisering

Projektets styregruppe har været bredt forankret med deltagelse af repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber, Falck A/S, Brancheudvalget for brand og redning under BAU Transport og Engros, Kommunernes Landsforening, Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø og Beredskabsstyrelsen. Der ud over har følgende bidraget til projektet:

 • Repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupper i de kommunale redningsberedskaber, Falck og Beredskabsstyrelsen
 • Relevante faglige organisationer
 • Ad hoc sparring med udvalgte medarbejdere (primært holdledere og indsatsledere)
 • En videnskabelig referencegruppe med to forskere
 • Et sekretariat i Beredskabsstyrelsen
Sidst opdateret 18. maj, 2022 - Kl. 13.09