Røgdykker

Illustration: Beredskabsstyrelsen.

Projektet ’Fra udredning til praksis: Forebyggelse af arbejdsulykker hos brandfolk’ har til formål at kortlægge arbejdsulykker hos brandfolk under indsats, uddannelse og øvelse og at identificere risikofaktorer og mulige forebyggende tiltag.

 

Nærværende rapport er resultatet af projektets anden fase, der på baggrund af kortlægning og identifikation af risikofaktorer i delrapport 1 beskriver en række opmærksomhedspunkter, der kan bidrage til et øget fokus på nedbringelse af antallet af arbejdsulykker i redningsberedskabet.

 

Projektet belyser generelle årsager til arbejdsulykker i redningsberedskabet og giver således en bredere forståelse af arbejdsulykkerne De to delrapporter kan derfor bidrage til at kvalificere lokale beslutninger eller prioriteringer i forbindelse med arbejdsmiljøarbejdet.

 

Se nærmere om projektets delrapport 1

 

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og organiseret med en bredt forankret styregruppe med deltagelse af repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber, Falck A/S, Brancheudvalget for brand og redning under BAU Transport og Engros, Kommunernes Landsforening, Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø og Beredskabsstyrelsen.

 

Projektet er nærmere beskrevet HER

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    17. maj, 2022

Hent publikation