Civilbeskyttelsesmekanismens kursusprogram på EU Kommissionens hjemmeside.

Civilbeskyttelsesmekanismens kursusprogram

Kurserne i programmet er et vigtigt element af civilbeskyttelsessamarbejdet i EU, og deltagelse i kurserne er ofte en forudsætning for at kunne deltage i missioner i regi af mekanismen. Formålet med kurserne er at give eksperter fra hele Europa et dybere kendskab til kravene i europæiske civilbeskyttelsesmissioner og understøtte samarbejdet i de ofte internationalt sammensatte indsatshold.
Programmet tilbyder en bred vifte af kurser fra helt grundlæggende introduktionskurser til kurser for fremtidige missionsledere. Der findes også specialkurser med henblik på at forberede sig på specifikke aspekter af missioner såsom eksempelvis sikkerhedstræning.
Danmark har ligesom de øvrige deltagerstater i Civilbeskyttelsesmekanismen et begrænset antal pladser på programmets kurser. De danske kursuspladser tildeles udvalgt personel fra Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje. Administrationen af puljen og prioriteringen af eksperterne til deltagelse i mekanismens kurser er koordineres ved Danmarks nationale træningskoordinator i Beredskabsstyrelsens kontor for Internationalt Beredskab.
Civilbeskyttelsesmekanismens kursusprogram er ikke åbent for ekstern deltagelse.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om kurserne i Civilbeskyttelsesmekanismens kursusprogram på EU Kommissionens hjemmeside.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.21