Exchange Experts.
https://www.exchangeofexperts.eu/

Exchange of Experts. https://www.exchangeofexperts.eu/

Civilbeskyttelsesmekanismens ekspertudvekslingsprogram
Formålet med programmet er at give deltagerlandenes civilbeskyttelseseksperter mulighed for at dele erfaringer og søge viden gennem ekspertudveksling med kollegaer i hele Europa. Programmets målgruppe er civilbeskyttelses- og beredskabseksperter fra EU-landene og samarbejdets øvrige deltagerstater, som søger specifik viden inden for beredskabsområdet. I Danmark er målgruppen særligt personel fra det statslige redningsberedskab og de kommunale redningsberedskaber.
En udveksling kan have fokus på missionsforberedende aspekter, men den kan også handle om alt muligt andet (forebyggelse, beredskab, lovgivning m.m.). Udvekslingerne kan enten ske ved, at de, som søger en specifik viden, kan tage på besøg hos en relevant ekspert et sted i Europa eller ved at invitere eksperten til at komme på besøg. Varigheden af en udveksling kan være fra et par dage til flere måneder, og en ekspertudveksling kan omfatte op til 10 personer.
Dansk deltagelse i ekspertudvekslingsprogrammet koordineres af Danmarks nationale træningskoordinator i Beredskabsstyrelsens kontor for Internationalt Beredskab.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om programmets faglige fokusområder, målgrupper og mulighederne og betingelserne for deltagelse i en europæisk ekspertudveksling på Exchange of Experts programmets hjemmeside.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.21