Beredskabsstyrelsens missionsforberedende kurser
Styrelsen ligger inde med både nogle mere grundliggende kurser om det i det hele taget at være på indsats i udlandet, om de internationale organisationer du møder i felten og om at arbejde i områder, hvor sikkerhed er en væsentlig faktor, eller hvor der er langt til lægen. Der er også nogle mere specialiserede kurser om eksempelvis internationalt stabsarbejde og mere tekniske færdigheder såsom vandrensning og oprettelse og drift af en lejr.
På disse kurser optages personel tilknyttet det statslige redningsberedskab. Personel, som er optaget i Beredskabsstyrelsens Internationale Personelpulje og som er udset til at skulle indgå ved udsendelse til internationale missioner, skal alle deltage i flere af kurserne. Målgruppen er både ansatte og frivillige, og kurserne kan være relevante for både officerer, mellemledere, menige og civile tilknyttet det statslige redningsberedskab.

Beredskabsstyrelsens kursuskatalog
Du kan læse mere om kurserne i Beredskabsstyrelsens kursuskatalog i Plan2Learn.

Sidst opdateret 6. november, 2020 - Kl. 10.22