TEST

 

Det drejer sig om:

 

 

De træder i kraft 1. januar 2024 og erstatter bekendtgørelse 543/2012.

 

Forespørgsler om de to bekendtgørelser henvises til Færdselsstyrelsen hhv. Trafikstyrelsen. Forespørgsler vedr. sikkerhedsrådgivereksamen kan dog rettes til Beredskabsstyrelsen.

 

Sikkerhedsrådgivereksamen

Beredskabsstyrelsen er fortsat eksamensmyndighed i samarbejde med Trafikstyrelsen.

 

Find information om sikkerhedsrådgivereksamen her: Sikkerhedsrådgiver farligt gods (brs.dk).

 

Der vil primo 2024 ske en mindre opdatering af eksamensbestemmelserne.

 

Meddelelse om virksomheders udpegning af sikkerhedsrådgivere

Fra 1. januar 2024 er det Færdselsstyrelsen, der skal meddeles om virksomheders udpegning af sikkerhedsrådgivere for så vidt angår vejtransport. Det fremgår af § 6 i 1618/2023. Der skal således ikke længere ske meddelelse til Beredskabsstyrelsen.

 

Beredskabsstyrelsen vil til Færdselsstyrelsen overdrage de oplysninger om virksomheders udpegning af sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods, som er modtaget i henhold til § 6 i bekendtgørelse 543/2012.

 

For så vidt angår jernbanetransport skal virksomheder fra 1. januar 2024 kun på konkret anmodning meddele myndigheder, hvem de har udpeget som sikkerhedsrådgiver. Det følger af punkt 1.8.3.5 i RID (trafikstyrelsen.dk).

 

Her kommer info om nyhedsbrevet - tilmelding og afmelding.

 

Sidst opdateret 30. maj, 2024 - Kl. 12.57