Erstatningsbevis
Nye beviser (erstatningsbeviser) kan udstedes af den uddannelsesansvarlige myndighed.
 
Rekvirering af uddannelsesbeviser
Den uddannelsesansvarlige myndighed rekvirerer uddannelsesbeviser hos Beredskabsstyrelsen, Strategisk Uddannelse og Pædagogik på adressen: brs-ktp-sup@brs.dk
 
Supplerende praktisk information ved bestilling af uddannelsesbeviser:
Når de kommunale uddannelsessteder bestiller uddannelsesbeviser, skal følgende informationer indsendes til Beredskabsstyrelsen:
• uddannelsens navn
• uddannelsesperioden (både start- og slutdato)
• deltagernavnene
• personnumre på deltagerne
• navn og funktion (eller grad) på den person, der skal underskrive beviserne (instruktøren eller en leder/chef - der skal kun stå ét navn på beviset)
• det myndighedsnavn, der skal stå på beviserne (f.eks. kommunens navn eller navnet på beredskabet).
 
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at ovenstående ikke gælder for uddannelsesbeviser for førstehjælp, der reguleres af bestemmelser udsendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 14.58