Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis udstedes af Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse på baggrund af indberetning fra uddannelsesstedet og den beskikkede censor.

 

Erstatningsbevis
Nye beviser (erstatningsbeviser) kan udstedes af Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse.
 
Rekvirering af uddannelsesbeviser
Den uddannelsesansvarlige myndighed rekvirerer uddannelsesbeviser hos Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse på adressen: brs-ktp-kuradm@brs.dk

 

 Supplerende praktisk information ved bestilling af uddannelsesbeviser:
Når de kommunale uddannelsessteder bestiller uddannelsesbeviser, skal følgende informationer indsendes til Beredskabsstyrelsen:
• uddannelsens navn
• uddannelsesperioden (både start- og slutdato)
• deltagernavnene
• personnumre på deltagerne
• det myndighedsnavn, der skal stå på beviserne (f.eks. kommunens navn eller navnet på beredskabet).
 
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at ovenstående ikke gælder for uddannelsesbeviser for førstehjælp, der reguleres af bestemmelser udsendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Sidst opdateret 15. december, 2023 - Kl. 09.30