De generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed henvender sig særligt til dem, som planlægger og gennemfører uddannelsesaktiviteter i kommunerne. På denne del af hjemmesiden kan du læse bestemmelserne enkeltvist eller downloade en samlet udgave med dem alle sammen. Bestemmelserne indeholder vigtige informationer om f.eks. administrative procedurer, betaling og andre forhold vedrørende kommunerne uddannelsesaktiviteter på manuelt niveau. Bestemmelserne indeholder følgende 21 afsnit:

 

 • Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem
 • De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed
 • Modeller for udarbejdelse og beskrivelse af redningsberedskabets uddannelser
 • Uddannelsesplaner og lektionsoversigter
 • Uddannelsesplanlægning
 • Undervisningsmidler
 • Pædagogik og undervisningsmetoder
 • Instruktører
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Forudsætninger for deltagelse i redningsberedskabets uddannelser
 • Uddannelsesomkostninger
 • Merit
 • Certificering og anden bedømmelse
 • Dokumentation for uddannelse
 • Registrering af uddannelse
 • Kompetencegivende uddannelse
 • Uddannelse af frivillige i redningsberedskabet
 • Lovgivning
 • Klagevejledning
 • Kontaktoplysninger
 • Opdatering og ændring af bestemmelserne 

 

Opdatering og ændring af bestemmelserne

De generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed opdateres efter behov og publiceres her på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.  

Eventuelle bemærkninger til bestemmelserne bedes sendt til Beredskabsstyrelsens kontor for Strategisk Uddannelse og Pædagogik.

 

Sidst opdateret 3. september, 2020 - Kl. 11.26