Pumpeindsats


Indsatser ved ulykker og katastrofer

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden opretholder et døgnbemandet udrykningsberedskab bestående af to mand med tilkald af frivillige. Centret assisterer redningsberedskabet, politiet og andre myndigheder i tilfælde af bl.a. brand, rednings- og miljøopgaver.

 

Frivillige

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden adskiller sig fra de øvrige fem operative center ved at være et rent frivilligcenter og har ikke værnepligtuddannelse. Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er samlings- og uddannelsessted for de statslige frivillige i det Storkøbenhavnske område.

 

Uddannelse af frivillige 

Ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden uddanner vi nye frivillige og vedligeholder ca. 250 beredskabsfrivilliges kompetencer hvert år. De frivillige gennemfører uddannelser inden for brand, miljø, redning, logistik, kommunikation og førstehjælp.

 

Kursusvirksomhed

Udover uddannelse af vore frivillige, støtter Beredskabsstyrelsen Hovedstaden også eksterne beredskaber og myndigheder, med afvikling af kurser og uddannelser. Især eksterne beredskaber benytter vore uddannelsesfaciliteter, hvor de opretholder kompetencer på eksisterende mandskab, men også som led i uddannelse af nye folk.

 

Vi støtter blandt andet Politiskolen, som nu i en årrække har benyttet Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, hvor de året rundt modtager avanceret førstehjælpsundervisning, og andre kurser, der relaterer til den hverdag de skal ud og agere professionelt i.

 

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er også stedet, hvis man blot ønsker et førstehjælpskursus for sine medarbejdere, måske krydret med et elementært brandbekæmpelseskursus. Vi kan også sammensætte og tilpasse kurser inden for Beredskab, Brand og Redning, der er mere specifikt, således at der opnås kompetencer inden for det helt rigtige område.

 

Beredskabsfaglig rådgivning

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden står til rådighed med beredskabsfaglig rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet.

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 13. juli, 2020 - Kl. 11.33