I år består mål- og resultatplanen af i alt otte mål, heraf seks flerårige, som tilsammen sigter på at styrke Beredskabsstyrelsens opgaveløsning på tværs af styrelsens kerneopgaver. Foruden at sikre et stærkt fundament for implementeringen af en ny politisk aftale sætter dette års mål- og resultatplan bl.a. fokus på cyber- og informationssikkerhed, disponering af operative kapaciteter, videreudvikling af kapaciteter via EU samt styrkelse af samfundets evne til at håndtere store kriser.

Du kan læse hele mål- og resultatplanen og lære alle otte mål ved at følge linket herunder.