brandbiler og naturbrand

Arkivfoto: Beredskabsstyrelsen.

Temadagen tager afsæt i praksisundersøgelsen af indsats ved større naturbrande fra november 2022 (se nedenfor). Målet er i fællesskab at prioritere og generere ny viden ift. forebyggelse af og indsats ved naturbrande.

 

Temadagen er målrettet redningsberedskabets operative ledelse, forebyggere samt relevante samarbejdspartnere.

 

Temadagen finder sted:

 

Tirsdag d. 14. marts kl. 9-16

Naturrum Kristinelyst

Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl

 

Ved selve naturrummet er der kun handicapparkering. Al øvrig parkering sker på P-plads 250 meter nord for Kirstinelyst (skiltet fra Frederikshåbvej).

 

Tentativt program

BLOK 1 - Status på de danske naturbrande:

 • 08:30 Ankomst og morgenmad
 • 09:00 Velkomst og rammesætning af dagen
 • 09:10 Praksisundersøgelsen af indsats ved større naturbrande
 • 09:40 Fokusanalyse i naturbrande i Danmark 2016-2022

 

BLOK 2 - Redskaber til naturbrandsindsatser:

 • 10:00 Brandfareindekset i praksis
 • 10:45 PAUSE
 • 11:00 Naturstyrelsens procedurer ved naturbrand
 • 11:45 Dronebilleder og –kort til indsats

 

12:15 FROKOST

 

BLOK 3 - Fremtidens naturbrande:

 • 13:00 Fremtidens naturpleje og -forvaltning
 • 13:30 Workshops:
  • Workshop 1: Forberedelse og planlægning
  • Workshop 2: Taktik og teknik
  • Workshop 3: Uddannelse og øvelse
 • 14:30 PAUSE
 • 14:45 Fælles opsamling på workshops
 • 15:15 Panel: Hvad er næste skridt?
 • 15:45 Afrunding

 

Tilmelding

Tilmelding senest d. 1. marts 2023 på brs-ktp-via@brs.dk.