markbrand

Foto: Beredskabsstyrelsen (arkivfoto).

Rapporten fokuserer på den gruppe af naturbrande, der medfører særligt store, længerevarende eller komplekse indsatser for redningsberedskabet.

 

Praksisundersøgelsen er gennemført af en arbejdsgruppe bestående af Beredskabsstyrelsen og repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber udpeget af KL. Undersøgelsens nærmere fokus er fastlagt af arbejdsgruppen, der løbende har været med til at kvalificere undersøgelsen og resultaterne.

  • Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • Udgivelsesdato

    22. november, 2022

Hent publikation