brandmænd og brand i garage

Illustration: Colourbox.

De generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed er ændret pr. 1. januar 2022. Ændringen vedrører den 5-årige forældelsesfrist for branduddannelsen på manuelt niveau (Funktionsuddannelse Indsats), idet forældelsesfristen er ændret til en ny kompetenceafklarings- og uddannelsesmodel.

 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet denne vejledning for gennemførelse af kompetenceafklaringen samt et antal teoretiske og praktiske prøver til brug for kompetenceafklaring.

  • create Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • today Udgivelsesdato

    4. juli, 2022

description Hent publikation