kørestol og hjælp til gangbesværet

Foto: Colourbox.

Folderen opsummerer på fire sider de vigtigste konklusioner fra den årlige rapport om dødsbrande. 

Der er fakta om:

 • Antal omkomne i 2019
 • Udviklingen i antal omkomne i brand siden 2004
 • De omkomnes alder, køn og kritiske helbredsfaktorer
 • Tilstedeværelsen af personale i de boliger, hvor der opstår dødsbrande
 • Formodede brandårsager

Rapportens tema er forebyggelse af dødsbrande, hvor rygning er årsagen, med hjælpemidler. Potentialet i hjælpemidlerne fremgår af folderen: brandhæmmende sengetøj, rygeforklæde/-tæppe, brandhæmmende gulvbelægning og mobile sprinklere. 


Datagrundlag for fakta i rapporten er Beredskabsstyrelsens Dødsbrandsdatabase og interviews med videnspersoner på området. Se mere i rapporten.

Der er gode råd til forebyggelse af dødsbrande:

 • Forskellige typer røgalarmer
 • Andre hjælpemidler
 • Ideer til tilpasning af fx boligen

På folderens sidste side er der en introduktion til forebyggelseskonceptet, Brandsikker Bolig, samt seks gode råd til forebyggelse af brand for alle borgere.

 • Udgiver

  Beredskabsstyrelsen og TrygFonden

 • Udgivelsesdato

  5. marts, 2020

Hent publikation

Statistik om dødsbrande

Find statistik om udviklingen i forekomsten af dødsbrande her:

Datakilde: Beredskabsstyrelsens dødsbrandsdatabase, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Find statistik om udviklingen i antal omkomne i brand her:

Datakilde: Beredskabsstyrelsens dødsbrandsdatabase, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, www.stat.fi, www.ssb.no og www.scb.se. Befolkningstal fra Danmarks Statistik.