Statistikken for de seneste 10 år (2010-2019) viser, at der i Danmark i gennemsnit er omkommet 66 personer ved ca. 63 dødsbrande pr. år.


Nyeste udgivelser om dødsbrandeDefinitioner

Omkommen i brand: En omkommen ved brand, også kaldet en branddød, er en person, der omkommer under en brand eller senest 30 dage efter branden som følge af brandpåvirkning - typisk røgforgiftning eller forbrænding.

Dødsbrand: En dødsbrand er en brand, som fører til, at en eller flere personer omkommer.

Hvilken tidsperiode dækker data?

Antallet af dødsbrande og omkomne ved brand er opgjort fra 1970 til 1989. Fra 1989-2003 er der oplysninger om køn, alder, dato for branden og formodet brandårsag. Disse data er indsamlet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Beredskabsstyrelsen har drevet den danske database over dødsbrande og omkomne i brand siden 2004. Der foregår en løbende udvikling af dataindsamling og den tekniske løsning bag databasen, hvorfor datakvaliteten som hovedregel er bedre, jo nyere data er. Derfor varierer det med de forskellige parametre i databasen, hvilken tidsperiode der inkluderes i analyserne.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Databasen indeholder oplysninger om omkomnes køn, alder, boligforhold og i forebyggelsesøjemed relevante helbredsoplysninger. Der er oplysninger om dato og tidspunkt for branden, brandstedet og formodet brandårsag. Oplysningerne indsamles i et samarbejde med Rigspolitiets NKC, udvalgte afsnit på Rigshospitalet og en systematisk indsamling af presseklip.

Statistik om dødsbrande

Find statistik om udviklingen i forekomsten af dødsbrande her:

Datakilde: Beredskabsstyrelsens dødsbrandsdatabase, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Find statistik om udviklingen i antal omkomne i brand her:

Datakilde: Beredskabsstyrelsens dødsbrandsdatabase, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, www.stat.fi, www.ssb.no og www.scb.se. Befolkningstal fra Danmarks Statistik.

Sidst opdateret 1. oktober, 2020 - Kl. 11.19