Det forventes, at brintdrevne biler i de kommende år vil blive en del af gadebilledet i Danmark. På den baggrund har Beredskabsstyrelsen udgivet en vejledning til håndtering af indsatser på brintforbrugstankanlæg.

 

Den nye vejledning, som er målrettet de kommunale redningsberedskaber, giver et indblik i selve teknologien og skitserer opbygningen af brintforbrugstankanlæg, herunder de sikkerhedsinstallationer, som findes ved anlæggene.

 

Vejledningen skitserer de forskellige egenskaber ved brint, som redningsberedskabet bør være bekendt med, og angiver, hvordan redningsberedskabet skal håndtere udslip af eller brand i brint i forbindelse med forbrugstankanlæg og trykflasker.

 

Sidst i vejledningen findes desuden en kortfattet og præcis guide for redningsberedskabets indsats i forbindelse med brintforbrugstankanlæg.


Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledningen i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Kommunernes Landsforening (KL), H2 Logic A/S og BAR Transport og Engros – brand og redning.

  • Udgiver

    BRS

  • Udgivelsesdato

    1. januar, 2014

Hent publikation