I forbindelse med fremsættelsen af forslag til lov om ændring af lov om beskyttelsesrum (etablering af kommunal beskyttelsesrumspulje) den 9. november 1994 tilkendegav indenrigsministeren, at ministeriet gennem Beredskabsstyrelsen ville følge udviklingen på sikringsrumsområdet med henblik på at tage stilling til, om det vil være nødvendigt med et statsligt initiativ for at undgå konkurrenceforvridning kommunerne imellem og at sikre en mere ligelig dækning med beskyttelsesrum m.v.

  • create Udgiver

    Beredskabsstyrelsen

  • today Udgivelsesdato

    1. august, 2002

description Hent publikation