Opbevaring af håndsprit

Foto: Colourbox

Hvilken slags brandfarlig væsker er håndsprit?

Håndsprit er klassificeret som en brandfarlig væske i klasse I-2. Det gælder også, hvis det er en gel. I bekendtgørelsen om brandfarlige væsker tales der de fleste steder om ”oplagsenheder” og ikke liter. For håndsprits vedkommende gælder, at 1 oplagsenhed = 1 liter.

 

Hvornår er der tale om oplag? 

Håndspritdispensere, der er anbragt til brug for hånddesinfektion på stedet ud fra et sundheds- eller hygiejnemæssigt hensyn er undtaget fra reglerne og er derfor heller ikke omfattet af reglerne for oplag. Det forudsætter dog, at de ikke er større end 1 liter, hvis de er anbragt i flugtveje, og ikke større end 25 liter, hvis de anbragt uden for flugtveje.Undtagelsen gælder ikke håndspritdispensere, der ikke er i brug, så som dispensere, der er beregnet til salg, eller dispensere, der er reservebeholdere. I disse tilfælde regnes dispenserne som oplag. Det indebærer, at der stilles krav til opbevaringsrummet, adgangsforholdene m.m.

 

Er der en bagatelgrænse?

I reglerne er der en bagatelgrænse på 25 oplagsenheder brandfarlig væske (svarende til 25 liter håndsprit). Vær opmærksom på, at andre brandfarlige væsker også skal tælles med. Hvis du bruger hele kvoten på håndsprit betyder det, at du kan opbevare 25 liter håndsprit i alt uden at være omfattet af reglerne for opbevaring. Der er ingen begrænsninger på emballagestørrelsen, men håndspritten skal være i originale emballager fra producenten.
 
Mængden regnes pr. rum eller bygning, der er tilstrækkeligt brandmæssigt adskilt fra hinanden.

I en privatbolig betyder det normalt, at der højst må være 25 liter i hele boligen.

Andre steder kræver det lidt mere viden om bygningen for at kunne afgøre, hvad der er brandmæssigt adskilt. Man er som regel på den sikre side, hvis der højst opbevares 25 liter i en selvstændig bygning.

På et plejehjem, i en kontorbygning, på en skole og andre steder, hvor der bruges håndsprit, kan der sagtens være flere rum i samme bygning, der er brandmæssigt adskilt fra hinanden. Spørg din ejendomsadministrator til råds, hvis du er i tvivl.

 

Oplag af mere end 25 oplagsenheder brandfarlige væsker i en bygning

Hvis der er tale om større oplag end 25 oplagsenheder (svarende til 25 liter håndsprit), må man orientere sig i mulighederne i oplagsreglerne i kapitel 3 i de tekniske forskrifter. Den måde, hvorpå en bygning f.eks. er indrettet med brandmæssig adskillelse af rummene, har betydning for, hvilke bestemmelser der bedst dækker oplagssituationen. Det er også en mulighed at opbevare håndsprit i det fri (f.eks. i en container).

 

Spørg dit lokale kommunale redningsberedskab til råds, hvis du er i tvivl om reglerne.

 

Oplag af håndsprit i butikker

I reglernes punkt 3.3.16 findes der lempelser, der er specifikt beregnet til opbevaring af brandfarlige væsker i butikker – både salgslokalet og tilstødende lagerlokaler. Lempelserne gælder dog ikke butikker i bygninger med flere etager eller i butikker, som ikke udgør selvstændige brandsektioner i henhold til bygningsreglementet. Oplag i sådanne butikker, som typisk omfatter butikscentre, skal i stedet godkendes individuelt af det kommunale redningsberedskab.

 

Oplag af håndsprit til en virksomheds eller institutions eget brug

Den lempeligste bestemmelse for opbevaring af mere end 25 liter håndsprit i bygning findes i reglernes punkt 3.3.35. Her beskrives betingelserne for opbevaring af op til 800 oplagsenheder håndsprit (svarende til 800 liter håndsprit) til brug for udskiftning eller genopfyldning af håndspritdispensere, der er anbragt på virksomheden eller institutionen. Denne specifikke lempelse gælder altså kun for oplag af håndspritdispensere eller refillbeholdere med håndsprit til eget brug, og ikke for oplag af håndspritdispensere eller refillbeholdere med håndsprit beregnet til videresalg.

 

ATEX-reglerne

Ved opbevaring af brandfarlige væsker skal man også være opmærksom på reglerne om eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX-reglerne).  Reglerne gælder for arbejdspladser, hvor der er arbejdstagere. Hvis der er dårlige ventilationsforhold på opbevaringsstedet, kan det betyde, at området skal EX-zoneklassificeres. Det kan betyde skærpede krav til mekaniske og elektriske installationer og redskaber. Læs mere her

 

Regler for oplag af brandfarlige væsker

Ved opbevaring af håndsprit og andre brandfarlige væsker gælder bekendtgørelse nr. 1639 af 21. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker. Detaljekravene fremgår af bilaget til bekendtgørelsen, som kaldes for de tekniske forskrifter.

 

Siden udgivelsen er bekendtgørelsen ændret med to ændringsbekendtgørelser:

Begge ændringer omhandler håndspritdispensere.

 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker, som forklarer og uddyber visse bestemmelser i bekendtgørelsen og forskrifterne. Bilag E i vejledningen omhandler særligt håndspritdispensere.   

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 14.25