• Love og regler


 • Retningslinjer og vejledninger


 • Læringsmaterialer


 • Udtalelser og domme
  • Beredskabsstyrelsens mail af 24. marts 2015 til Falck Danmark A/S vedr. alarmering på baggrund af røgalarm hos private
  • Indenrigsministeriets brev til Falck A/S af 15. december 1997 om måling af aktiveringstider for redningsberedskaber bilagt Beredskabsstyrelsens udtalelse til Indenrigsministeriet af 7. november 1997 om tidsmåling i forbindelse med automatiske brandalarmanlæg

 • Rapporter 


 • Historisk materiale
  •  
Sidst opdateret 19. maj, 2023 - Kl. 10.14