Abstract: 
I denna studie har förmågan hos utvalda kemikalier att passera räddningstjänstens skyddskläder och penetrera människohud samt inom vilket tidsförlopp detta sker studerats med experimentella metoder. Detta för att skapa ett första underlag för utvärdering av de kemikalierisker som kan uppkomma vid en olycka eller brand av e-fordon för räddningstjänstens personal och civila som befinner sig i e-fordonet eller i området omkring. Resultaten från denna studie visar att de utvalda kemikalierna snabbt kunde passera skyddsdräktmaterialet och att dessa även var goda hudpenetranter.

 

Keywords:
Batterilagre, Thermal Runaway

Sidst opdateret 25. februar, 2022 - Kl. 13.33