Inden for en række fagområder kan den uddannelsesansvarlige myndighed vælge at gennemføre en kompetencegivende certificering af deltagerne. Certificering på manuelt niveau inden for fagområdet giver, ud over kompetencen til at virke inden for fagområdet, ret til videreuddannelse inden for fagområdet til mellemleder- og/eller lederniveauet.

De obligatoriske uddannelser fremgår af personelbekendtgørelsen. Find den ved at søge på titlen: ” Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet” på www.retsinformation.dk. Gå til denne hjemmeside via linket: Retsinformation.dk

 

Vedligeholdelsesuddannelse

 

Alt personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal hvert år deltage i en obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse. Det gælder både for ansatte og frivillige i de kommunale redningsberedskaber, personel på manuelt niveau, holdledere og indsatsledere. Det fremgår af personelbekendtgørelsen.

Ansatte og frivillige i de kommunale redningsberedskaber med en certificering inden for et af redningsberedskabets øvrige fagområder skal hvert år deltage i den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse inden for fagområdet. Deltagelse i den årlige vedligeholdelsesuddannelse er obligatorisk for at kunne opretholde certificeringen og dermed bevare retten til at virke inden for fagområdet.

Vedligeholdelsesuddannelsen tilrettelægges, så den indeholder repetition af emner, som er gennemgået i den oprindelige uddannelse, såvel som nye emner. Et af formålene med vedligeholdelsesuddannelsen er at træne samarbejdet i beredskabet.

 

Bestemmelser for vedligeholdelsesuddannelsen

 

Bestemmelserne for den årlige vedligeholdelsesuddannelse fastsættes af Beredskabsstyrelsen og udgives på Beredskabsstyrelsens hjemmeside. På baggrund af de udsendte bestemmelser udarbejder kommunernes instruktører lokale uddannelsesplaner for vedligeholdelsesuddannelsen.

Beredskabsstyrelsens vedligeholdelsesuddannelse er at betragte som en minimumsvedligeholdelse af uddannelsen. Det lokale beredskab bør foruden denne gennemføre supplerende vedligeholdelsesuddannelse. De supplerende vedligeholdelsesuddannelser bør omfatte øvelser i overensstemmelse med kommunens risikobaserede dimensionering.

 

Forældelse

 

Hvis en person ikke længere er ansat eller frivillig i redningsberedskabet, kan det være vanskeligt at vedligeholde vedkommendes beredskabsfaglige uddannelse.

En person, der i en periode ikke har været ansat eller frivillig i redningsberedskabet, ikke har varetaget funktionen, eller som ikke har vedligeholdt sin uddannelse, bibeholder sin certificering i en periode på op til fem år. Efter det femte år bortfalder certificeringen. Personen skal derfor gennemføre den pågældende uddannelse for at generhverve sin certificering og opnå retten til at virke i funktionen igen.

Den uddannelsesansvarlige myndighed har ansvaret for, at ansatte og frivillige i redningsberedskabet til stadighed har de kompetencer, som en given funktion forudsætter. Det gælder også personer, der har været væk fra redningsberedskabet i en periode og vender tilbage. Det kan være nødvendigt at gennemføre en supplerende uddannelse på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.

Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 13.49