Undervisningen gennemføres af kommunerne og sker i overensstemmelse med uddannelsesplanerne fra Beredskabsstyrelsen. Uddannelsesplanerne er delt op i fem følgende fagområder:

 

Førstehjælp og håndtering af tilskadekomne
Indsats
Redning  
Behandlingpladsassistent  
Stabsstøtte og Teknisk Service

 

NB: Det er obligatorisk for alle frivillige at gennemå 12 timers almindelig førstehjælp, Håndtering af tilskadekomne samt modul 1-3 i uddannelsen Stabsstøtte og Teknisk Service.

 

Deltagerforudsætninger

 

Ansatte og frivilliges egnethed til at deltage i en af redningsberedskabets uddannelser vurderes som udgangspunkt af deres arbejdsgiver. Der kan dog også være forskellige mere formelle deltagerforudsætninger forbundet med deltagelse i redningsberedskabets uddannelser.

 

Forudsætningerne for at deltage i redningsberedskabets uddannelser fremgår af uddannelsesplanerne. Den mest almindelige forudsætning er, at man forud har gennemgået og bestået andre af redningsberedskabets uddannelser, tests og helbredsundersøgelser.

 

Visse uddannelser i redningsberedskabet kræver, at deltagerne har en vis fysisk og psykisk formåenhed, hvorfor der bør stilles krav til deltagernes helbred.

 

Den ansvarlige udbyder af uddannelsen skal vurdere den enkle deltagers parathed til at gennemføre uddannelsen og egnethed til efterfølgende at virke i redningsberedskabet. Det kan blandt andet sikres gennem tests og helbredsundersøgelser.

 

Alle uddannelser og fagområder er underlagt generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed.

 

 

Sidst opdateret 8. september, 2020 - Kl. 13.29